Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam

Việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, “đăng ký trước được quyền sử dụng trước”.

Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Thủ tục đăng ký tên miền .vn
Thủ tục đăng ký tên miền .vn

Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi mua tên miền

* Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
* Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.
* Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được trỏ tới.
* Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website www.thongbaotenmien.vn.

Thay đổi thông tin tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

* Thay đổi hoàn toàn tên miền là đăng ký một tên miền mới theo nguyên tắc đăng ký quy định tại khoản 2, mục II, Thông tư này. Trong trường hợp này tên miền cũ sẽ bị thu hồi.
* Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký tên miền “.vn” của mình biết để đảm bảo thông tin chính xác cho việc thực hiện thủ tục duy trì tên miền.”

Thủ tục đăng ký tên miền .VN tại INET

Đăng ký trực tiếp

* Bạn liên lạc với iNETvà thông báo với chúng tôi tên miền mà bạn muốn đăng ký.
* iNET tra cứu tên miền mà bạn mong muốn và thông báo kết quả lại ngay. Nếu tên miền của bạn đã bị đăng ký, iNET sẽ tư vấn cho bạn lựa chọn tên miền khác phù hợp với yêu cầu và mong muốn của bạn.
* Bạn cung cấp cho iNET những thông tin cá nhân và thanh toán lệ phí đăng ký tên miền
* Tên miền được đăng ký ngay lập tức , bạn sẽ nhận được Email và thông tin quản trị .

Đăng ký Online

* Truy cập vào trang inet.vn để đăng ký tài khoản miễn phí (nếu bạn chưa có tài khoản) và thực hiện các bước đăng ký: kiểm tra tên miền –> đăng ký tên miền –> khai báo thông tin liên hệ -> thanh toán lệ phí (bạn có thể chọn các hình thức thanh toán trực tuyến hoặc các hình thức thanh toán thông thường).
* Sau khi đăng ký xong, bạn có thể tự quản lý tên miền của mình và cập nhật các thông tin chủ thể ngay khi có thay đổi. Chú ý là tên miền chỉ có hiệu lực kể từ khi nhận được chi phí.

Hoặc bạn có thể dễ dàng đăng ký và quản lý tên miền trực tuyến ngay trên website.

Tenmienmienphi.vn Chúc các bạn thành công !

Check Also

Tên miền .host là gì?

1. Tên miền .host là gì? Tên miền .host là một phần mở rộng miền …