Tag Archives: ten mien quoc te

Tên miền dot com và những sự kiện thú vị

Tên miền dot com

Tên miền dot com hầu như là tên miền đầu tiên gợi lên trong đầu khách hàng khi được đề cập đến một domain. Với sự phát triển của Internet , Ngành dịch vụ cung cấp tên miền đã có những thay đổi vượt bậc. Dưới đây là một số sự kiện thú vị về tên miền . com Ngày …

Read More »

Tên miền là gì ?

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty hoặc thương hiệu sản phẩm / dịch vu. Tên miền là duy nhất và được cấp cho ai đăng ký trước. Chủ thể đăng ký (sở hữu) tên miền có thể là Cá nhân hoặc Tổ chức / Doanh nghiệp. …

Read More »

Vòng đời của Tên miền quốc tế

Tìm hiểu vòng đời của tên miền quốc tế Vòng đời của một tên miền quốc tế? Các giai đoạn trong vòng đời của tên miền. Bài viết này giúp quý vị hiểu được vòng đời của một tên miền quốc tế, Vòng đời của 1 tên miền quốc tế gồm các giai đoạn sau: 1. Available Giai đoạn này …

Read More »