Tên miền là gì ?

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèm với tên công ty hoặc thương hiệu sản phẩm / dịch vu. Tên miền là duy nhất và được cấp cho ai đăng ký trước.

Tên miền
Tên miền

Chủ thể đăng ký (sở hữu) tên miền có thể là Cá nhân hoặc Tổ chức / Doanh nghiệp.

Các dạng tên miền

– Tên miền quốc tế dạng : www.DOMAIN.com (.net, .biz .org, .info…)
– Tên miền quốc gia dạng : www.DOMAIN.com.vn (hoặc .VN, .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn…)

Tên miền Việt Nam (.vn) do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) quản lý và cấp phát.

Phần đuôi của Domain dùng để xác định loại tên miền:

.COM Dành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.
.COM.VN Dành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại, cấp tại VN
.BIZ.VN Dành cho các đơn vị kinh doanh, tương đương với COM.VN.
.EDU.VN Dành cho các đơn vị liên quan tới giáo dục, đào tạo.
.GOV.VN Dành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước.
.NET.VN Dành cho các đơn vị thực hiện chức năng về mạng nói chung.
.ORG.VN Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội.
.INT.VN Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
.AC.VN Dành cho các tổ chức nghiên cứu.
.PRO.VN Dành cho các lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
.INFO.VN Dành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin.
.HEALTH.VN Dành cho các tổ chức y tế, dược phẩm.
.NAME.VN Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet

Tên miền sẽ hoạt động ngay lập tức sau khi được đăng ký trên mạng Internet với điều kiện được khai báo đúng các bản ghi Web Hosting và Email ngay lúc đăng ký. Nếu không, bạn sẽ cần thời gian khoảng 6 tới 72 giờ. Các thông tin (tên người sở hữu, địa chỉ, email liên hệ…) của tên miền sẽ cần 24 giờ để có thể tồn tại trên các website tra cuu ten mien .

Check Also

Tên miền .ac là gì? Ưu điểm của tên miền .ac

1. Tên miền .ac là gì?  Tên miền .ac là một tên miền cấp cao …