Trợ giúp tên miền đã hết hạn! Bạn cần phải làm gì?

1. Phải làm gì khi tên miền của bạn hết hạn

Đầu tiên, liên hệ với công ty đăng ký của bạn và xác minh các điều khoản dịch vụ của họ. Có hai kịch bản có khả năng sẽ xác định những gì bạn làm tiếp theo.

  • Một khả năng là nhà đăng ký của bạn ngay lập tức xóa tên miền đã hết hạn. Sau đó, bạn sẽ có Thời gian gia hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn để khôi phục tên miền của bạn. Hãy nhớ rằng thường có một khoản phí liên quan đến quá trình phục hồi.

Nếu bạn không khôi phục tên miền của mình trong thời gian gia hạn, nhà điều hành đăng ký sẽ xóa nó và bạn sẽ không thể khôi phục tên miền. Tên miền của bạn sau đó có thể được đăng ký bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

  • Tình huống thứ hai liên quan đến Thời gian Gia hạn Tự động Gia hạn trong đó hệ thống sẽ gia hạn đăng ký của bạn từ một đến 45 ngày. Trong trường hợp này, bạn vẫn phải gia hạn tên miền của mình trong thời gian gia hạn và trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc gia hạn.

Nếu bạn không gia hạn đăng ký tên miền của mình trong lịch cụ thể, công ty đăng ký có thể xóa tên miền của bạn, bán đấu giá cho các bên thứ ba hoặc thêm nó vào danh mục đầu tư của họ.

Lưu ý rằng không phải tất cả các tên miền đều có thời gian gia hạn như nhau. Nếu bạn không rõ điều nay hãy liên hệ thông tin với nhà đăng ký của bạn khi đăng ký.

2. Cách ngăn miền của bạn hết hạn

Mặc dù bạn có thể cố gắng khôi phục tên miền của mình sau khi nó đã hết hạn, nhưng giải pháp đơn giản và an toàn hơn là hãy chủ động và đảm bảo rằng tên miền của bạn không bị mất khả dụng khả năng gia hạn  ngay từ đầu.

Đảm bảo bạn hiểu kỹ các điều khoản dịch vụ của tổ chức đăng ký tên miền của mình. Nếu bạn quên nhà đăng ký của mình là ai, bạn có thể tra cứu tại đây.

Sau đó có thể đặt lệnh tự động gia hạn để đỡ quên sau này là được.

 

Check Also

Tên miền .ac là gì? Ưu điểm của tên miền .ac

1. Tên miền .ac là gì?  Tên miền .ac là một tên miền cấp cao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *