Người dân Anh sẽ không còn thể đăng ký tên miền .eu sau Brexit?

Chủ sở hữu tên miền .eu của Anh, Scotland, Wales, Bắc Ireland và Gibraltar sẽ bị ảnh hưởng trong cả hai trường hợp. Điều này là do các công ty và cá nhân cư trú tại các địa điểm này không thể mở rộng tên miền .eu đang hoạt động cũng như không đăng ký tên miền .eu mới. Theo EURid, cơ quan đăng ký tên miền .eu, 300.000 tên miền .eu hiện đang bị ảnh hưởng. Nếu đạt được “thỏa thuận”, chủ sở hữu sẽ có ít nhất cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 để xem xét các lựa chọn thay thế của họ. Nhưng nếu “không có thỏa thuận” đạt được, thì từ ngày 30 tháng 3 năm 2019, những người đăng ký sẽ không còn được phép đăng ký tên miền .eu . Và sau đó muộn nhất là vào tháng 6 năm 2019, cuối cùng nó cũng sẽ kết thúc – ít nhất là trên lý thuyết.

anh-2-eu-domain-085658-300719-68

Điều này có ý nghĩa gì đối với chủ sở hữu tên miền .eu? 

Các EURid đã phát triển, phối hợp với Ủy ban Liên minh châu Âu, một lộ trình mô tả hai kịch bản phụ thuộc vào kết quả thực tế của các cuộc đàm phán *. Đối với những người bị ảnh hưởng. chủ sở hữu tên miền eu có trụ sở tại Vương quốc Anh / Gibraltar, chúng tôi cung cấp cho bạn hướng dẫn này:

Kịch bản 1: Không có thỏa thuận

Nếu Vương quốc Anh rời khỏi EU vào ngày 30 tháng 3 mà không có thỏa thuận, những điều sau đây sẽ được áp dụng cho những người nắm giữ tên miền .eu từ Vương quốc Anh / Gibraltar:

 • Vào ngày 3.23.2019: EURid sẽ thông báo cho tất cả chủ sở hữu tên miền .eu có Vương quốc Anh / Gibraltar là địa điểm ở Whois, cũng như các nhà đăng ký của họ, qua email rằng dữ liệu của họ sẽ không tuân thủ các quy định sắp tới của EU. Thông báo này sẽ được lặp lại cho đến ngày giới hạn, ngày 30 tháng 3 năm 2019.
 • Người đăng ký sẽ có cơ hội điều chỉnh vị trí của họ trong dữ liệu Whois trước ngày 30 tháng 5 năm 2019. Các miền bị ảnh hưởng sẽ vẫn hoạt động trong thời gian này.
 • Tên miền hết hạn trong thời gian hai tháng này không thể được gia hạn.
 • Tên miền có thể được chuyển đến chủ sở hữu không thuộc Vương quốc Anh / Gibraltar, nhưng không thể chuyển sang chủ sở hữu dựa trên Vương quốc Anh / Gibraltar.
 • Nếu mục Whois không thay đổi, các tên miền bị ảnh hưởng sẽ bị rút sau 5.30.2019, tức là chúng không còn hoạt động và có thể sử dụng được. Và chỉ sau 12 tháng, tức là vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, những tên miền này có thể được cung cấp cho công chúng để đăng ký.
 • Đăng ký mới không còn có thể sau ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Kịch bản 2: Thỏa thuận

Nếu Vương quốc Anh rời khỏi EU với một thỏa thuận và thời hạn chuyển tiếp cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 hoặc sau đó, chủ sở hữu tên miền UK / Gibraltar .eu sẽ cần phải áp dụng như sau:

 • Vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, EURid sẽ thông báo cho tất cả chủ sở hữu các tên miền .eu đã đăng ký GB / GI làm địa điểm tại Whois, cũng như các nhà đăng ký của họ, bằng e-mail rằng dữ liệu của họ không tuân thủ các quy định của EU. Thông báo này sẽ được lặp lại vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.
 • Người đăng ký sẽ có đến ngày 2 tháng 3 năm 2021 để điều chỉnh vị trí của họ trong dữ liệu Whois tương ứng. Các miền bị ảnh hưởng sẽ vẫn hoạt động trong thời gian này.
 • Tên miền hết hạn trong thời gian hai tháng này không thể được gia hạn.
 • Tên miền có thể được chuyển đến chủ sở hữu không thuộc Vương quốc Anh / Gibraltar, nhưng không được chuyển sang chủ sở hữu dựa trên Vương quốc Anh / Gibraltar.
 • Nếu mục Whois không thay đổi, các tên miền bị ảnh hưởng sẽ bị rút sau ngày 2 tháng 3 năm 2021, tức là chúng không còn hoạt động và có thể sử dụng được. Chỉ sau 12 tháng, tức là vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, những tên miền này có thể được cung cấp cho công chúng để đăng ký.
 • Đăng ký mới không còn có thể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Check Also

Tên miền .host là gì?

1. Tên miền .host là gì? Tên miền .host là một phần mở rộng miền …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *