Những nguyên tắc chung về đăng ký tên miền

Bảy nguyên tắc khi đăng ký tên miền

ten-mien

1. Tên miền không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org,
2. Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
3. Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ.
4. Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-).
5. Tên miền càng ngắn càng tốt, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn, khó viết sai
6. Tên miền phải liên quan đến tên chủ thể hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
7. Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí. hết thời hạn sử dụng để tránh thời gian gián đoạn sử dụng.

Check Also

Tên miền .ac là gì? Ưu điểm của tên miền .ac

1. Tên miền .ac là gì?  Tên miền .ac là một tên miền cấp cao …