Hướng dẫn trỏ tên miền về Google Site

Thực hành trỏ tên miền riêng về Google Site

iNET đã hướng dẫn bạn tạo trang web dựa trên Blogger, WordPress, Tumblr. Ở lần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn ứng dụng Google Site.

Bạn chỉ cần có thêm tên miền và thực hiện những thao tác đơn giản sau.

I.    Xác thực tên miền

Bước 1

Xác minh: Truy cập Webmaster tool www.google.com/webmasters/tools/?hl=vi


Đăng nhập gmail
Bước 2Chọn nút  THÊM TRANG WEB 

Thêm website

Bước 3
Nhập tên miền, chọn Tiếp tục

Nhập URL website vào đây

Bước 4
Chọn Các phương thức thay thế

Chọn phương thức thay thế

Bước 5
Chọn nhà cung cấp tên miền.

Chọn mục nhà cung cấp tên miền

Bước 6

Chọn Nhà cung cấp  Khác


Chọn nhà cung cấp

Bước 7
Lưu lại thông số bản ghi TXT hoặc CNAME của Google yêu cầu.
Lưu thông số cname

Bước 8

Bạn sang cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của iNET, tài khoản này được gửi vào email của bạn ngay khi bạn đăng ký tên miền tại iNET.

Link đăng nhập: http://cpanel.inet.vn


Đăng nhập tài khoản quản trị tên miền

Bước 9Tạo bản ghi TXT với các thông số:-    Tên bản ghi: @
–    Giá trị: Lấy giá trị tại Bước 7
–    Loại: TXT

Tạo bản ghi thông số
Bạn đợi khoảng 20 phút để các bản ghi được cập nhật, sau đó quay lại cửa sổ Bước 7 chọn  XÁC MINH.

Xác minh webmaster

Bước 10
Kết quả xác minh thành công được hiển thị như sau:

Xác minh thành công

II.    Trỏ tên miền về Google site

Bước 11

Bạn sang cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản quản trị tên miền của iNET, tài khoản này được gửi vào email của bạn ngay khi bạn đăng ký tên miền tại iNET.

Link đăng nhập: http://cpanel.inet.vn

 
Vào Cpanel
Bước 12Tạo 2 bản ghi loại Cname, cụ thể như sau:
Tên bản ghi Loại Giá trị
@ Cname ghs.google.com
www Cname ghs.google.com

Bước 13
Truy cập http://sites.google.com/

Truy cập google sites

Bước 14Chọn site bạn muốn trỏ tên miền về như hình dưới đây.

Chọn site muốn trỏ
Bước 15Nhấn vào Thêm, sau đó bạn chọn Quản lý trang web.

Thêm quản lý trang web

Bước 16
Chọn  Địa chỉ Web

Nhập địa chỉ web
Bước 17Nhập tên miền và chọn  Thêm mới

Thêm mới trang web

Bước 18

Sau khi thêm mới tên miền của bạn sẽ được cập nhật thêm vào mục Địa chỉ Web cho trang này:

Chúc bạn thành công!

Check Also

Tên miền .host là gì?

1. Tên miền .host là gì? Tên miền .host là một phần mở rộng miền …